Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Πατριαρχικά αλλά κάπως παλιά
                               
Θυμίζουμε στο κάπως ευλαβές κοινό της ορθοδόξου μητροπόλεως Σερβίων, Κοζάνης, Βελβενδού, Αιανής κ.λπ. το οποίον την Τετράδη 27 Ιουνίου (Σαμψών Ξενοδόχου και Λουκά του ερημ)﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νεται κ κεντικς το οποίτου) θα υποδεχτεί τον  Πατριάρχη στην κεντρική εξέδρα της πόλεως (στήνεται κάθε αποκριά) δύο άλλα συμβάντα πατριαρχικού ενδιαφέροντος.
     
    1. Το 1963 ο τότε Πατριάρχης Αθηναγόρας ο Α' επισκέφτηκε  την πόλη. Στις φωτογραφίες της εποχής τον βλέπουμε στους χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κολαξ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽λιοπατριδοφε βλιοθήκηςζάνης να φυλλομετρά Χειρόγραφά της. Είναι ελαξ ﷽﷽﷽﷽﷽﷽λιοπατριδοφε βλιοθήκηςκεί κι ο Βιβλιοπατριδοφύλαξε  Ν.Π.Δελιλαης ρα τα χειρ ο Α' επισκεφτηε  ηνπε  Ν.Π.Δελιλαης ρα τα χειρ ο Α' επισκεφτηε  ηνπ  Ν. Π. Δελιαλής  καθώς και τοπικοί άρχοντες των εξουσιών και των γραμμάτων. Σε άλλη φωτογραφία εξέρχεται χες ﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρηνοποολεςω. Αυτ τον Φρωσης της Κοζνβης ε της Βιβλιοθήκης μαχες ﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρηνοποολεςω. Αυτ τον Φρωσης της Κοζνβης εζί με τον Ν. Π. Δελιαλή.
         2. Τοχες ﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρηνοποολεςω. Αυτ τον Φρωσης της Κοζνβης ε 1915 ο τότε μητροπολίτης Φώτιος (Μηνιάτης), ο μητροπολ του﷽﷽﷽﷽﷽﷽αχεα να διαρχιετέ την σίτης της απελευθέρωσης, εχες ﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρηνοποολεςω. Αυτ τον Φρωσης της Κοζνβης είχε μαζί τουχες ﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρηνοποολεςω. Αυτ τον Φρωσης της Κοζνβης ε βοηθό επίσκοπο, τον Φώτιο Ειρηνουπόλεως. Αυτός ήταν από τους πρωτεργάτες του σωματείου "Αναγνωστήριον Κοζάνης" (1916-1923), το οποίο συστήθη για να έχει στη διαχείρισή του τη Βιβλιοθήκη. Μέλη του Αναγνωστηρκη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ . Το 1923 το ΑΝΑδγμωσρηιο διελτυλθη και οερασε η Βθβλιοθίουκη ΛΚοζαης  διαοκδοκ ήταν οι επιφανέστεροι των γραμμάτων στην ιστορία της πόλεως. Το 1923 το Αναγνωστήριο διελύθη και πέρασε η Βιβλιοθήκη στο Δήμο ως Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης  (κι αυτός ο τίτλος πρέπει να επανέλθει σήμερα σ' αυτήν) Αυτός ο Φώτιος το 1929 έγινε Πατριάρχης ως Φώτιος Β' μέχρι το 1935.


         ΥΓ. Κάνουμε γνωστό στο χριστεπο-ανώνυμον πλήθος που δεν θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον Παιραρχου﷽﷽﷽ονανβαι πολολογός εα έ τυι οικολογ Σναγωστηριον κζανης το οποιο συστηθη τποτε για να διαρχιεττριάρχη, πως Αυτός στην πορεία προς Αιανήιραρχου﷽﷽﷽ονανβαι πολολογός εα έ τυι οικολογ Σναγωστηριον κζανης το οποιο συστηθη τποτε για να διαρχιετ σίγουρα (αλλά πόθεν αυτή η βεβαιότητα;) θα σταματήσει, ιδία βοιραρχου﷽﷽﷽ονανβαι πολολογός εα έ τυι οικολογ Σναγωστηριον κζανης το οποιο συστηθη τποτε για να διαρχιετυλήσει κι εκτός προγράμματος, στη Λευκοπηγή για να δει και να θαυμηησδε﷽﷽﷽﷽ρηιο διελτυλθη και οερασε η Βθβλιοθάσειιραρχου﷽﷽﷽ονανβαι πολολογός εα έ τυι οικολογ Σναγωστηριον κζανης το οποιο συστηθη τποτε για να διαρχιετ τον μέγα της Πλάτανο. Αλλιώς τι οικολόγος θα ειραρχου﷽﷽﷽ονανβαι πολολογός εα έ τυι οικολογ Σναγωστηριον κζανης το οποιο συστηθη τποτε για να διαρχιετίναι, όπως δηλώνει και αφού χείλη ιερέως δεν ψεύδονται απείρως περισσότερο τα του Παιραρχου﷽﷽﷽ονανβαι πολολογός εα έ τυι οικολογ Σναγωστηριον κζανης το οποιο συστηθη τποτε για να διαρχιεττριάρχου Βαρθολομαίου, πολλά τα έτη.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πόσο κόστισε η επίσκεψις τότε;