Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Περί επιφανών γυναικών


Η Μητιώ Σακελαρίουετερου﷽﷽﷽﷽γι κόρη του Χαρισίου Μολντονιυ Γεωργιου Ασλεαου εολληνικο (1790-1863) κόρη του Χαρισίου Μεγδάνη αρχηγέτου των λογίων της περιόδου του ύστερου  νεοελληνικού Διαφωτισμού στην Κοζάνη και σύζυγος του Γεωργίου Σακελλάριου ιατροφιλοσόφου καιετερου﷽﷽﷽﷽γι κόρη του Χαρισίου Μολντονιυ Γεωργιου Ασλεαου εολληνικο ποιητού  μεταφράζει έργα του Καρλο Γκολντονι («…εμετέφρασα την παρούσαν κωμωδίαν του κυρίου Γολδώνη,  την οποίαν επρόκρινα των άλλων ως ηθικωτέραν…”Η πατρική αγάπη ή Η ευγνώμων δούλη και “Η πανούργος χήρα”, Κωμωδίαι του Κυρίου Καρόλου Γολδώνη, Εκ του ιταλικού μεταφρασθείσαι παρά Μητιούς Σακελλαρίου, εν Βιέννη της Αουστρίας  κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του Σνεϊρερ (1816)

Δεν υπάρχουν σχόλια: