Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

In memoriam Σε μια από εκείνες τις αλησμόνητες Β΄ Παρασκευές των Χαιρετισμών όπου διαδραματίζονταν τα αλησμόνητα «Σκορδοκαϊλια» στην επικράτεια Φλώρινας του αλησμόνητου άρχοντος Μίμη Σουλιώτη, ο ήδη από σήμερα αλησμόνητος φωτογράφος Γ. Πούπης που μετείχε του πράγματος αφημένος, χυμένος εξ ολοκλήρου ακούγοντας και σιγοψελλίζων την παραγγελιά του «Ο Ντούλας» με ελάχιστη ευστάθεια με διέταζε σχεδόν άγρια: «Κοίτα με στα μάτια τα μάτια θελω». Και τράβηξε φωτογραφίες. Πολλοί οι αλησμόνητοι αλίμονο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: