Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Εψες...

Την 21ην Μαρτίου μνήμη Σεραπίωνος του από Σιδώνος
- οποία σύμπτωση ποιητική Καβάφης και Αναγνωστάκης -
είπαμε τα αρμόζοντα στην ημέρα ωραία λόγια
του Μεγάλου Κανόνος, ποίημα αγίου Ανδρέου Κρήτης, μη απολειπομένου
την καταβρήκαμε σκεδόν κι αφεθήκαμαν εν γένει.
Αλλ’  όταν εξημέρωσεν ο Κύριος Θεός τη μέρα του
χύθηκαν πάνω μας λάμιες Σαιξπηρικές και Λαιστρυγόνες
τράπεζες, δημόσια, κοι(υ)νωφελείς οργανισμοί
σε  οργασμό εισπρακτικό ευρισκόμενοι
την ύστερη αγκίδα κρέατος από το κγη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κοτητα καταμουτραόκκαλο ν’ αρμάξουν
ΦΠΑ, λάξαντες φόροι, αδύνατες φορολογικές ενημεργη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κοτητα καταμουτραότητες,
κατασχέσεις λογαριασμών, ένα πανηγύρι αρπακτικών
Λυσσασμένη η καθημερινότητα
μας ρίχτηκε με όλα τα μαύρα πανιά της ανοιχτά...
- Ποίηση ήθελες, λοιπόν, νοσταλγίες και φυγές...
- Αρπα την τώρα μάλαξ την πραγματικότητα κατάμουτρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: