Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ενλοξότατοι...


Σε μια βραδιά Βυζαντινής μουσικής λίαν ενδιαφέρουσας με τη μικτή χορωδία του κ. Αναστασίου Καγκαρά στο τέλος άκουσα τον Πρωτοσύγκελο της μητροπόλεως να προσφωνεί τον παρόντα ή μη κι απόντα, αξιωματικόν ως: "Ενδοξότατε στρατηγέ". Αραγε είχε ο εν λόγω λάβει μέρος στη μάχη στο Αφιον Καραχισάρ και κληρονόμησε αυτόν τον υπερθετικό τίτλο ο άμοιρος ή απλώς έχουμε τις λεγόμενες "ενλοξότητες..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: