Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Μεγάλη Τρίτη

Στο ξακουστό τροπάριον της σταρ της σημερινής βραδιάς Μ. Τρίτης, αλλά και των 3 πρώτων ημερών της Μ.Ε., Κασσιανής, σε κάποια αποστροφή της διαδηλώνει αυτή: 'Καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας..." Δηλαδή αυτά τα πόδια παρά πόδας της μεγάλης εικόνος που δεσπόζει στο κέντρον του καθεδρικου ναού της πόλεως, τα οποία βαστάζουν τον Ιησού. Από ό,τι διαβάζουμε στα φανερά ή τ' απόκρυφα Ευαγγέλια στους ιερούς βασανισμούς δεν υπήρξεν το μαρτύριον της φάλαγγας, γνωστό στα χρόνια μας την περιόδον της δικτατορίας. Ομως ο ζωγράφος, αγνωστός μου δεν κοίταξα καλά όταν προσκυνούσα, κάτι θα ξέρει παραπάνω και το αποτύπωσε στας ιεράς πόδας Του.
-Ημαρτον πάντως...

Δεν υπάρχουν σχόλια: