Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Ερώτηξα

Ερώτησα γιατί η Μεγάλη Πέμπτη
να είναι τόσο Κόκκινη;
Από το κόκκινο των αυγών
(ανοιχτό)
ή από αυτό της Κοινωνίας
(βαθύ);
Κι απάντηση δεν πήρα.


Κι ούτε θα πάρεις
ότι ελησμόνησες
το αίμα και το ψέμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: