Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΣημεραΑύριο

Στο ανάμεσο της 28ης Φεβρουαύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικρορίου - μνήμη Βασιλείου του ομολογητού (εκ Θεσσαλονίκης μου φαίνεται) και 1ης Μαρτίο - Ευδοκίας οσιομάρτυρος, παρεμβάλλεται ύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικροκάθε 4 χύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικροοόνια η 29η  Φεβρουαρίου - Κασσιανού του Ρωμαίου η οποία είναι και η κοινή ημέρα γεννήσεως του 5ετούς μικρού ο οποίος με το δάχτυλο δεύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικροίχνει τον Μεγάλο...

«Οι σύντροφοι ύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικρομ’ είχαν τρελάνει
με θοεύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικροδόλιχους εξάντες πετροκαλαμήθρες

και τηλεσκύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικροόπια που μεγαλώναν τα πύ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽του ες πετροκαλμσεως τοτ μικροράγματα...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: