Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Α’ Ψυχοσάββατον ε. ε.

Εις τον Φάκελλον 3 (Ερμάριον δύο, εγγραφή 2) του βιβλίου «ΑΡΧΕΙΟΝ» βιβλίον έρωτος κ.λπ ο Ν. Γ. Πεντζίκης σημειώνει:
«Μελέτη περί του Εθνικού Ποιητού Διονυσίου Κόμητος Σολωμού, όπου τα αποσπάσματα των διαφόρων Σχεδιασμάτων των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» λέγεται ότι έχουν κάτι από την ιερότητα των Αγίων Λειψάνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: