Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Κλέφτης περιοδικών …

Δεν υπάρχουν σχόλια: