Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Ο Λωτ της Γραφής και του Αλ. Κλαρκ

Διαβάζω δια την επικείμενην ΤΥΡΒΗ  τχ. 7 των Γρεβενών και του κυρ’ Αντώνη Παπαβασιλείου, το βιβλίον του Αλφ. ΚΛΑΡΚ «Η εύρεσις της γυναικόςιω﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εν τω σπηλθελεξ. παπδιαμντησ ειδαγωγ του Λωτ» μετάφρασις Αλεξ. Παπαδιαμάντη με εισαγωγικό σημείωμα του Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλου εκδ. Αρμός, και διολισθαίνω ως εικός εις την Αγίαν Γραφήν από την οποία ξεσηκώνω:

...ώκησεν (ο Λωτ μετά τα Σόδομα) εν τω σπηλαίω αυτός και αι δύο θυγατέρες αυτού μετ’ αυτού. Είπεν δε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν Ο πα΄﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ημα ος εισελεπα. παπδιαμντησ ειδαγωγτήρ ημών πρεσβύτερος, και ουδείς εισίν επί της γης, ος εισελεύσεται προ ημ΄﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ημα ος εισελεπα. παπδιαμντησ ειδαγωγάς, ως καθήκει πάσα τη γη· δεύρο ποτίσωμεν ς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽λθουσα η πρεσυβτερα εκοιμηθη μεταγωγ τον πας﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽λθουσα η πρεσυβτερα εκοιμηθη μεταγωγτέρα ημών  οίνον και κοιμηθώμεν μετ’ αυτού και εξαναστκτα...﷽﷽﷽﷽υριον νοιμηθη μεταγωγςήσωμεν εκ του πατρός ημς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽λθουσα η πρεσυβτερα εκοιμηθη μεταγωγών σπέρμα. Επότισαν δε τον πατέρα ς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽λθουσα η πρεσυβτερα εκοιμηθη μεταγωγαυτών οίνον εν τη νυκτί ταύτη και εισελθούσα η πρεσβυτέρα εκοιμήθη μετά του πατρκτα...﷽﷽﷽﷽υριον νοιμηθη μεταγωγός  αυτής την νύκτα εκεί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υς την νεω επικειρα εκοιμηθη μεταγωγίνην ....κ.λπ.». Τουτ’ αυτώ διέπραξεν και η νεωτέρα την επαύριον νύκτα. Εις τα Γραφικά εκενη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ και του κυρ’ Αντωνίουθρια καφενεο των βαλακνιων φυευουμε παλταις διαδίνα χνη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ και του κυρ’ Αντωνίουθρια καφενεο των βαλακνιων φυευουμε παλταις διαδρόνια όλα γινότανε λοιπνη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ και του κυρ’ Αντωνίουθρια καφενεο των βαλακνιων φυευουμε παλταις διαδόν, υπό το καθεστώς ακούσιας έστω νηφάλιας ή κανονικής μέθης.


                

Δεν υπάρχουν σχόλια: