Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Διαβάζει και Λωτρεαμόν...

Εμφορτος αφίσες πολιτισμού αλλά και εμπόρων «μεγαλεία» 
τοιχοκολλεί, μεροκάματο, γλυκά αναρχίζων αν του μιλήσεις
των αστυνόμων (...λόγω εμφάνισης) εύκολη θα έλεγα λεία.
- Διαβάζει και Λωτρεαμόν άρα πως να μην τον αγαπήσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: