Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Για τον 'Ατλαντα του Ανθιμου Γαζή που βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Προς τι η είδηση, ως κάτι το νέον, της ανεύρεσης σπανίου (όντως) Ατλαντος (χάρτης) πάνω σε μια σόμπα! (καυσοξύλων ή πετρελαίου δεν διευκρινίζεται) του Ανθιμου Γαζή που εκδόθηκε το 1800 και ήρθε στη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης με δωρεά του Ευφρονίου Πόπβιτς μαζί με τη Χάρτα
του Ρήγα το 1853. Ο Ατλαντας είναι γνωστός δημόσια από το 1955 όταν τον περιγράφει ο άλλοτε έφορος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Ν. Π. Δελιαλής στη μελέτη του «Συλλογή Παλαιοχριστιανικών και μεταγενεστέρων μνημείων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης μετά εικόνων και φερμανίων εις το τέλος». Θεσσαλονίκη 1955, σελ. 17. Οταν είχα τη διεύθυνση της ΔΒΚ και του ΙΝΒΑ τον τοποθετήσαμε σε κορνίζα με γυαλί πάνω του στην αίθουσα του αρχειακού υλικού και μετά από χρόνια με τη σύσταση της Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης, ο τότε επιστημονικός υπεύθυνος της καθηγητής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος φρόντισε για τη συντήρησή της και καλά έκανε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: