Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Τριήμερος αργία...


Την κάθε παραμονή Αρχιχρονιάς με το γλυκόπικρον μινύρισμα
στου Αλεξ. Ππδ τις σελίδες μονάζω ως επί δώματος στρουθίον
και κάθε πρωί Πρωτοχρονιάς αναμετρώ του καιρού το γύρισμα
στου Μεγάλου Βασιλείου την «Εξαήμερον» θείαν γραφή θύων

Αλλά
Την σήμερον τους συν-τρόφους στων ευχών τας συγχορδίας
σ’ όσους μ’ ευχήθηκαν αντεύχομαι από τα εσώφυλλα καρδίας

ΥΓ. Το βιβλίον και η δεξίά χείρ η γράψασσα αυτό

Δεν υπάρχουν σχόλια: