Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Εις Γεώργιον ΚΕΝΤΡΩΤΗΝ

Από «Βιργιλίου θάνατος» (σελ.754) του Μπροχ με GUTENBERG μαικήνα
στου GIAMBATISTA VICO (σελ. 1040) «Η νέα επιστημονική γνώση»
Του Μπρεχτ (σελ. 674) τη «Βαβυλωνιακή σσ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽γνωετραφρατα διατελού,ελομποσιου που θα αύγχυση των λέξεων» σφήνα
μέγα Γεώργιε Κεντρωτή πολυμεταφραστά διατελούμεν εν απογνώσει...


Δεν υπάρχουν σχόλια: