Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Η διωγμένη αγία Αικατερίνα Κοζάνης


 Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες σαν χτες, σαν σήμερα και πρωτίστως σαν αύριο, εορτή της αγίας Αικατερίνας της Πανσόφου, όπως τιτλοφορείται, διαβάζουμε ειδήσεις περί αυτής κι εκκλήσεις εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας, του ηγετικού της δηλ. μπλοκ για τη γιορτή. Σημαιοστολίζεται με
πολύχρωμα μπιχλιμπίδια και σημαιούλες παρόμοιες ί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽στα ποδρορωσικαης ζητειας στους θεσμο με εκείνες που κυμάτιζαν στα ποδήλατα μας που ε ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υνπολιούχος της πόλεωςστα ποδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοίχαμε παιδιά (Φλάντρια θυμάμαι μια μάρκα) ο αύλειος χώρος του Καθεδρικού. Της δίδεται σημασία ισάξια σχεδόν του αγίου Νικολάου, επίσημου πολιούχου, θεωρούμενη η αγία συνπολιούχος της πόλεως Κοζάνης και περιχώρων. Ο λόγος ότι κάποτε υπήρχε σε κόχη του παλαιού, ιστορικού επισκοπείου ναϋδριόν της  το οποίο στη γιορτή της και ς κι ﷽﷽﷽﷽﷽ς υπεστη επεμβασεις εξωραιστικιορτσε όλο το μήκος και πλάτος του κτηρίου, συγκέντρωνε τους παραδοσιακά ευλαβείς συμπολίτες. Με τα χς κι ﷽﷽﷽﷽﷽ς υπεστη επεμβασεις εξωραιστικιορτρόνια το κτήριο, αλλά κι ο χώρος ολόκληρος,  υπέστη επεμβάσεις «εξωραϊστικές» καθοριστικές και διάφορα φιλόδοξα σχέδια εκπονρια ε﷽﷽﷽﷽﷽ης του χαντικβασεις εξωραιστικιορτήθηκαν στο κυρίως σώμα τους για να καταλήξουν κάποια στο σχεδόν μηδέν, καταπίνοντας όμως σημαντικά χρηματικά ποσά της πολιτείας δηλ. των πολιτώνρια ε﷽﷽﷽﷽﷽ης του χαντικβασεις εξωραιστικιορτ. Ο προηγούμενος ηγέτης του χώρου πρόσθεσε ρια ε﷽﷽﷽﷽﷽ης του χαντικβασεις εξωραιστικιορτκτήριον άχρηστον εντελώς (μουσείο εκκλησιαστικόν έλεγε θα γινόταν)ή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αδειγμα. Η νυν επισκοπ πολιτιτπερφρατης ζητειας στους θεσμο με το χέρι πάντα απλωμένο στη διοίκηση η οποία απλόχερα κι άσκεφτα  έδινε για οτιδήποτε σοβαρό ή ασόβαρο επί το πλείστον ονειρευόταν και διέπραττε. Η ματαιόσπουδη έκδοση πολυτελούς περιοδικού, όπως ήταν το ΑΝΑΛΟΓΙΟ (ως ύλη λίαν ενδιαφέρον αλλά εκτός τοπικής εκδοτικής και πνευματικής πρό﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽τας υ κυμτιαγαλματαατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοαγματικότητας) -  το οποίο κρώ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αθειωπου διεδοσικαλεωςστα ποδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοάτησε όσο κρατούσε η υπερήφανη ζητεία στους θεσμούς που διέθεταν τα χρήματα ή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αδειγμα. Η νυν επισκοπ πολιτιτπερφρατης ζητειας στους θεσμοτου κόσμου αφειδώς καιή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αδειγμα. Η νυν επισκοπ πολιτιτπερφρατης ζητειας στους θεσμο σε βάρος άλλων προσπαθειών των πολιτών του τόπου) ήταν μικν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εικτικου διεδοσικαλεωςστα ποδρορωσικαης ζητειας στους θεσμορό αλλά ενδεικτικό ή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αδειγμα. Η νυν επισκοπ πολιτιτπερφρατης ζητειας στους θεσμοεπεισόδιο και παράδειγμα. Το νυν επισκοπείον που ανακαινίστηκε εκ βάθρων είναι μια εντυπωσιακή σύνθεση απόμακρη όμως και κλειστή στον πολίτη. Κανείς δεν μπορεί να επωφεληθεί κι ωφεληθεί εξ αυτής. Ενα ωραίο κτήριο φυλακισμένο. Η αφαίρεση απ’ αυτό του ναϋδρίου και ο σχεδιασμτι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ηλονπυ επισκοπε επιεσ προς την πωσικαης ζητειας στους θεσμοός να γίνει στο κέντρον της αυλής δημιούργησε διάφορα επεισόδια αντιρρήσεων και δημόσιων αντιπαραθέσεων  μέχρι τι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ηλονπυ επισκοπε επιεσ προς την πωσικαης ζητειας στους θεσμοκαι δικαστικών ανακατωμάτων, είναι μια πτυχή της όλης ουσίας του απόμακρου δηλ. για το λαό, επισκοπείου και της φυγτι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ηλονπυ επισκοπε επιεσ προς την πωσικαης ζητειας στους θεσμοής της αγίας, ας το πούμε έτσι, από τον τόπο της, το ξεσπίτωμά της δηλονότι. Το τωρινό συμπέρασμα  είναι πως και με τη γλσον﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽επι το πλαλπερκε απο τον τυπερορωσικαης ζητειας στους θεσμοώσσα των εκκλησιαστικών ανακοινώσεων η αγία βρίσκεται σε αναγκαστική υπερορία κάτι όπως η εξορία του πατριαρχείου (έγινε ποτέ αυτό στην ιστορία δε θυμάμαι;) ή την  μεταφορά της παπικήςσον﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽επι το πλαλπερκε απο τον τυπερορωσικαης ζητειας στους θεσμο έδρας στην Αβινιόν, σον﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽επι το πλαλπερκε απο τον τυπερορωσικαης ζητειας στους θεσμοτηρουμένων των μεγάλων αναλογιών εννοείται. Η ζημιά έγινε, διώχτηκε από τον τόπο της η αγία. Τώρα με τους μεγαλοπρεπείς λήρους, επί το πλεσον﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽επι το πλαλπερκε απο τον τυπερορωσικαης ζητειας στους θεσμοίστον ανακαινίζεται κατ’ έτος η έλλειψή της. Κάποτε θα γίνουν φυσικά τα δρομολογημένα έργα παρουν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽τευατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοά  τις αντιστάσεις των κοζανιτώνουν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽τευατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμο που όμως λιγοστεύουν. Οι εξουσίες είναι αδίστακτες, ανίκητες και συνάμα αλληλογλειφόμενες. Ετσι η αγία της Κοζάνης διωγμένη από τον τόπο της θα είναι είναι κάπως θλιμμένη και λυπημένη προφανώς μη έχΚης﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ αγραιια κι αγια κεφαλατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοουσα που την ωραία κι αγία κεφαλή της, κλίναι. Παραφράζω.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εστιςκαρ . ΑΣγινε ΣΑΘκατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοράζω το σ.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εστιςκαρ . ΑΣγινε ΣΑΘκατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμοτίχο του Γ. Ρίτσου για το Στάλιν όταν γκρέμιζαν τα αγάλματά του: «Αγία Αικατερίνη κοιμήσου στις καρδιές .﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽εστιςκαρ . ΑΣγινε ΣΑΘκατρενοδρορωσικαης ζητειας στους θεσμομας είναι πιο ζεστά εκεί».

Δεν υπάρχουν σχόλια: