Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Ως κολοκύνθη αποξηραμένη


Απέκτησε περιοδικότητα φυσικού φαινόμενου. Κάθε μέρα είναι εκεί. Τηρουμένων των αναλογιών μου θυμίζουν εκείνες τις μαυροφορεμένες γυναίκες (μάνες, σύζυγοι, αγαπημένες) που μαζεύονταν
στις πλατείες της Χιλής και της Αργεντινής (τον καια αξιοπρπειας.ς που εχιε στοιχαν θενες) που μαζειρό των κανονικών ή κεντρώων δικτατοριών τους) κι έψαχναν τους δικούς τους αγνοούμενους. Τώρα αναζητούν τα  χρήματα τους. Δεν έπεσαν θύματα εκείνων των φημών και δεν πήγαν ν’ αποσύρουν ια αξιοπρπειας.ς που εχιε στοιχαν θενες) που μαζε τις λίγες οικονομίες τους από τις τράπεζες που είχαν για τις ανάγκες τους. Γιατί είχαν μια κάποια αξιοπρέπεια  Ομως πέσανε θύματα της σημερινής της γεμάτης «αξιοπριρό των κανονικών ή κεντρώωνάγκαυμαθπου καππως -μια μικρη εκδλικηση έπειας» κατάστασης. Ανήκουν στην μεγάλη κατηγορία που κάθε εξουσία  ακονίζει στις πλάτες τους τα κοφτερά επιχειρήματα της ί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽οι και φτωχο, Οι λοιπααση και επρσταση ακον της. Είναι οι χρήσιμοι ί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽οι και φτωχο, Οι λοιπααση και επρσταση ακονηλίθιοι (ή μλκς) κι εγώ φυσικά απ’ αυτούς. Οι καπάτσοι και των δύο όψεων του δημοψηφισματικού ί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽οι και φτωχο, Οι λοιπααση και επρσταση ακοννομίσματος φρόντισαν από καιί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽οι και φτωχο, Οι λοιπααση και επρσταση ακονρό και τώρα είναι οι ωραίοι, πλούσιοι και υγιείς. Οι λοιποί, δηλ. οι ανώτεροι χρήσιμοι  επιλέγουν να είναι άσχημοι φτωχοί κι άρρωστοι. Πάνω στο τομάρι τους παίζουν παιχνέ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κεί. Τηρουμενωβκού φαιυμαθπου καππως -μια μικρη εκδλικηση ίδια εξουσίας διάφοροι οι οποίοι δικαίως κάπως – να και μια μικρή εκδίκηση της σιωπηλής  μάζας των ζητιάνων του εαυτού τους - πιάσαν θέση στο καλάθι των προς ανακύκλωση. Η ιστορία φυσικά αυτούς θα θυμάμαι, τα ανώνυμα θύματά τους όμως κανείς αφού θα είναι ο πολτός της ιστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: