Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Β’ Παρασκευής περιήγηση
Στο μοναστήρι Αναλήψεως («Νυν επανέστρεφον αληθώς/ Ως αιπόλον μονύδριον ήναψας / Την ψυχήν ημών εν τω βαράθρω Κόρη» –εκ του «Μικρού Ναυτίλου»)
οι Χαιρετισμοί κρατούν όσο ένα μικρόι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ τι  κερί. Οταν σβήνει στην άμμο η φλόγα του, ακούγεται το δι’ ευχών. Η έλλειψη.
Εν τω μεταξύ έξω το χιόνι πέφτει, βαρύ, υγρό αξιοπρεπές, χειμωνιάτικο παδισ)﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρικανδυλι ('ρότι 6 Μαρτίου της φετινής ανοίξεως.
Στην Παναγία Βοήθεια εντός πόλεως έναντι του ΚΤΕΛ μόνον για τα ΧΑΙΡΕ υπό το φως των κανδυλιών. Η αναζήτηση.
Στον καθεδρικό (καθημερινό δισ)﷽﷽﷽﷽﷽﷽ρικανδυλι ('στασίδι) η β΄ παράσταση της ημέρας στις 8.30 για τους εμπόρους και τους υπαλλήλους τους. Οι ψάλτες του εν μέθη καλλιφωνίας διατελούν. Στην έξοδο του ο Παπα-Μιχάλης (σε θυμιαν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽μ μεθη καλλιφων τους. οτι τίζει κατάματα) δια την κατεβασιά των Χαίρε, οδηγεξω ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽την άμμ τι ίσαι ξω ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽την άμμ τι  εις έξοδον εκ του ναού μη και πολλά μας πέσουν τα «Χαίρε (Ποτέ»).
-Χαίρε Χιών Χαιρετισμών

παρήχησις Χειμώνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: