Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Σε μία λογοτεχνική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης


Βιαστικοί (ες) έρχονται με ήπιον άγχος κάτι το λίγο να προλάβουν
από λόγους· στο μέσον φεύγουν ως βουλευτές κι άλλοι θ(ε)σμοί
κι απ' άλλες εκδηλώσεις το ποτήρι του μυστηρίου να μεταλάβουν
Αλίμονον! πόσον αντί- Παλαμικά "Περάσματα και Χαιρετισμοί…"

Δεν υπάρχουν σχόλια: