Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ποιους;

Φώτα στο Καναμπαριό Χριστούγεννα μάλλον θα σημαίνουν...
Ελλειψιν χιόνος έχουμε, λάθρα βιώνουμε καιρούς αλλοτινούς
ποιούς; στον βούρκο όλων όσων σωτήρων μας συμβαίνουν
σιέλω μακρώ πτύωμεν προσβλέποντες μόνον εις ουρανούς
(ποιους;)

Δεν υπάρχουν σχόλια: