Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Το ελάχιστον

«Το ελάχιστο ψωμί της συνείδησης» είναι κομμάτι αντίδωρου που πήρα σήμερα στο τέλος της λειτουργίας –μνήμη Βονιφατίου, Ευτυχίου και Θεσσαλονίκης μαρτύρων. Είχα ήδη
διεξέλθη γραμμικά την ομότιτλον περι-συλλογήν ποιημάτων (εχτές την έλαβα) της κυρίας Δήμητρας Χ. Χριστοδούλου, εξοχοτάτης ποιήτριας, των εκδόσεων Μελάνι στις οποίες άρχει κι αρχοντεύει η κ. Πόπη Γκανά. Σε λίγο-μέρες που είναι- θα την ξαναδιεξέλθω βουστροφηδόν κάπως, μέχρι και στην αρπαχτή θα την τσιμπολογώ άχρι χορτασμού, παρά το του μεγάλου Αντωνίου «Μην απατάσθε εις χορτασίαν κοιλίας». Το αντίδωρον είναι ίσως κι άρτος ζωής απ’ αυτόν τον οποίον η κ. Δ. Χ. Χ. μας έδωσε λέγουσα: «Λάβετε φάγετε τούτο έστι το νέον σώμα ποιημάτων μου…» καθώς:
...Στέκομαι όρθια σαν μαθήτρια
Επάνω στα ξεκοιλιασμένα μου μποτάκια
Προνόμιο δεν υπάρχει στα πρόσωπα
Είναι όλα ακριβή σαν το χάος
Το ελάχιστο ψωμί της συνείδηση
Προσεύχομαι να κόβουμε στα δύο.
(από την «Αρτοκλασία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: