Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Χορός στα τρία



Δεν του διέφυγε του λαϊκού γλύπτη στην πέτρα της υπομονής
το πόδι, απλώς όλα είναι ζήτημα αγάπης, ελπίδας κι επιμονής

Στο Ροδοχώρι Βοίου στο σπίτι του αλησμόνητου Νίκου Καλογερόπουλου, 
ένα σπίτι εκπληκτικό μουσείο λαϊκής τέχνης και γλυπτικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: