Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Να διδάξει ο κ. Δήμαρχος δημιουργική λογοτεχνική γραφή
Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (καμία σχέση ΄η﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ προεδρου του Δ.Σ τουηΣ τουηςυν κια ανγωνιουντος δια τονπολλπαλσαμσμε την ιστορική Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης για να μην μπερδευόμαστε) προσωπικόν τιμάριον του νυν κ. Δημάρχου (ιδέ και τις τελευταίες του
αναθέσεις «έργου») κι αγωνιούντα, με το δίκιο του,  δια τον πολλαπλασιασμό του (ίνα φτάσει το καθεστώς τους την ...30ετίαν) μετά  του σοφολογιοτάτου προέδρου του Δ.Σ  της (προϊούσης της προεκλογικής περιόδου πρέπει να ερωτηθούν κι ας σιωπήσουν εννοείται, για ορισμένα πρς) ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αυτ ενοειτια για ορισμενα πρυ ακθα κληθονιουντος δια τονπολλπαλσαμσάγματα περί αυτής), ανακοίνωσε ταχύρρυθμα μαθήματα γνώσεως της συγγραφικής τέχνης με τον ευ-λόγιον τίτλον «Μαθήματα δημιουργικπνευματική πανίδα,  να αναυπσθτει σε αλλη φουρνια ) δεν γνρζω καβεβα να ής γραφής» όχι και ανάγνωσης ότι αυτή θεωρείται διδαχθείσα εις τας τάξεις του Δημοτικού. Είναι το τελευταίο φρούτο που φυτεύεται κι ευδοκιμεί  σ’ όλη την ελληνική πνευματική πανίδα, όπως κάποτε τα ακτινίδια και τώρα το Ιπποφαές και το Γκοτζιμπέρι, ενίοτε δε έχει και το χαρακτήρα κερδοσκοπικής μικροφάμπρικας.
         Διαβάζοντας στην αφίσα, τοιχο-θυροκολληθείσα ως εξώδικη δήλωση δικαστικού επιμελητού, ια να δουε αν αυτά γνωριζουν πως να αναυπσθτει σε αλλη φουρνια ) δεν γνρζω καβεβα να τα ονόματα, δηλ. τα πρόσωπα που θα διδάξουν στο λαό της πόλεώς μας την τέχνη της λογοτεχνικής γραφής ιται ως ﷽﷽εταρο εξαιργρφα θα διδξαξουν την τεσα ως εξωδικς δια τονπολλπαλσαμσ(ποίηση, διήγημα, μυθιστιται ως ﷽﷽εταρο εξαιργρφα θα διδξαξουν την τεσα ως εξωδικς δια τονπολλπαλσαμσόρημα -το θέατρο θα διδαχθεί σε άλλη φουρνιά), διαπιστώσαμε πως κανένας τους δεν έχει γράψει κάτι ολοκληρωμένο για να δούμε αν γνωρίζουν πως γας﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αρχει. Αυτπι-0κριτικλικ γιαναυπσθτει σε αλλη φουρνια ) δεν γνρζω καβεβα να ράφονται αυτά που θέλουν να διδάξουν. Προφανώς διαθέτουν πτυχία περί της μεθόδου αλλά δικόας﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αρχει. Αυτπι-0κριτικλικ γιαναυπσθτει σε αλλη φουρνια ) δεν γνρζω καβεβα να  τους έργο δημοσιευμένο, ουδέν από όσα γνωρίζω. Ισως δημοσιεύματα σε περιοδικά ή προφορικές εμφανίσειςής γραφής» ς πόλεωςλξεις αλλα  να αναυπσθτει σε αλλη φουρνια ) δεν γνρζω καβεβα να  αλλά αυτά δεν συνιστούν σώμα έργου πνευματικού, κι αυτό αν δεν εμφανιστεί δημοσίως για να υποστεί την βάσανον και της επι-κριτικής, δεν υπάρχει δυστυχώς. Αυτό λέει ο κανόνας.
         Ούτως εχόντων των πραγμάτων μήπως θα πρέπει να κλητευτούν κανονικά κι όχι απλώς να κληθούν κι οι ανωτέρω άρχοντες να διδάξουν, ως κατά τεκμήριον (μαχητόν έστω) οι πλέον μορφωμένοι εφ’ όλης της ύλης, συνάρχοντες του τόπουκιουν ﷽﷽﷽﷽τευτοντες να διαγνωτατοιπονυματικοι συαρχοτες του τα ) δεν γνρζω καβεβα να . Τουλάχιστον είναι δόκιμοι ν των πραγματων.αι  σ. καια έχειιτει αιτατωση ως και σς του τα ) δεν γνρζω καβεβα να αυτών των πραγμάτων αφού στην νεότητά τους διάβασαν βεβαιωμένα Μ. Χάκκα και Περικλή Σφυρίδη ο πρώτος, ο δε δεύτερος άλλοτε περνούσε και καμιά βόλτα από το βιβλιοπωλείο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: