Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Προς Θεσσαλονικείς β«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη...», όχι βέβαια αλλά όλο σ’ αυτήν γυρίζω (τώρα με αραιότερους κάπως ρυθμούς). Ετσι την Παρασκευή 21η Φεβρουαρίου στο υπερώον του Βιβλιορυθμού οίκου βιβλίων κ.λπ. (Β. Ηρακλέους 47) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου (μου) «Το σκαληνόν τρίγωνον της αμαρτίας" από τον κ. Ηλία Κουτσούκο και την κ. Αννα Κουστινούδη, υπό την αιγίδα της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω έντυπη ειδοποίηση, δημιουργία του Σωτηρίου Σιουτζιούκη - επέχει θέση επίσημης(!), μάλλον ζεστής, αγαπητικής προσκλήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: