Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Παντοπωλεία


Πριν βρεθούμε την άλλη Τσικνο-Παρασκευή μετά του "Σκαληνού" μας στο υπερώον του Βιβλιορυθμού Θεσσαλονίκης κάνουμε μια στάση αύριο Σάββατον ("Κύριον τον Θεόν σου") μεσημέρι στη Βέροια ίνα εμφανίσουμε, λέει, στο κοινό των εκεί Βοϊοτών "Τα παντοπωλεία" του παλιού καιρού όπου εντός τους παίζονταν η χρωμολιθογραφία "Ο πωλών τοις μετρητοίς κι ο πωλών επί πιστώσει".

Δεν υπάρχουν σχόλια: