Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

"Η φαιδρά συντεχνία"* εν συνεδριάσει

Με πλούσια και ποικίλη ύλη (δύο κείμενα δηλαδή) κυκλοφόρησε δισέλιδη η "τύρβη" τχ. 2 Χριστούγεννα 2013, έντυπο τερπνόν της Φαιδράς Συντεχνίας (Κοζάνης -Γρεβενών) που φροντίζει ο
κ. Αντώνιος Ν. Παπαβασιλείου εκδότης των "Χρονικών Δυτικής Μακεδονίας" εν Γρεβενίοις. Τα κείμενα: "Πενήντα λεπτά με το μουλάρι, ή περί του τ(ρ)όπου που μας θρέφει", του Α.Ν.Π. και "Παραμύθι με ονοματεπώνυμον" (εορταστική αφήγηση) του Β.Π.Κ. Αποστέλλεται ατελώς εις όποιον τη ζητήσει.


*Από το διήγημα του Αλεξ. Ππδ. Ο Αμερικάνος 


Ούτοι ήσαν οι αχθοφόροι της πόλεως, οι ίδιοι και διαλαληταί, τριμελής φαιδρά συντεχνία, περνώντες τον καιρόν των να πίνωσι το βράδυ παν ό,τι εκέρδιζαν την ημέραν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: