Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Δήλωσις εν γνώσει των συνεπειών του τρόπου... (Μικρή μεταχριστουγεννιάτικη υπόθεση)Πριν λίγες ημέρες μου ετηλεφώνησε στο κινητό (πού βρήκε τον αριθμό;) δημοσιογράφος από την έγκριτον εφημερίδαά﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ υπαιθροις ολιτη). Φυιδρομδκο δν ετρον ετσω κι απο απαγκοσμον εφηλε ΕΘΝΟΣ (εξαιρετικά) και μου ζήτησε, σχεδόν ασθμαίνων,  να του στείλω με το ιδιωτικό ταχυδρομείο ένα βιβλίο μου ή κάτι έντυπον που να έχει σχέση με τα γράμματα της Κοζάνης, ότι ητοά﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ υπαιθροις ολιτη). Φυιδρομδκο δν ετρον ετσω κι απο απαγκοσμον εφηλείμαζε για την πόλη, μαζί με άλλους εννοείται, αφιέρωμα
σε ένθετο περιοδικό της μητέρας εφημερίδος του. Φυσικά του έστειλα περιχαρής και πάραυτα ως γνήσιος επαρχιώτης  όστις θαμβείται και γρηγορεί σε ό,τι του ζητηθεί από το κέντρον - το πλέγμα κι η φουκαροσύνη του εν υπαίθροις πνευματικού, ας πούμε ανθρώπου. Φυσικά (δεύτερον αυτό) χθες που κυκλοφόρησε η εφημερίς μετά του γυαλιστερού περιοδικού δεν είχε τίποτα. Το ότι δεν έβαλε το βιβλίο μου ήταν το λιγότερο και καλά έκανε, αλλά την «Παρέμβαση» (30 ετών περιοδικό λογοτεχνικό στην ύπαιθρο χώρα βρήκε κι άλλο ο ερίφης;) μοι εκακοφάνη δια την ελαφρότητα του δημοσιο-γραφικού του είδους. Αλλά κι αυτό δικαίωμά του ήτο. Ούτε και κρίνω τις σελίδες για τον πολιτισμό και τα γράμματα τις παραλήψεις, την άγνοια (ποιόν ρώτησε ο τάλας;) και ιδίως εκείνες τις φωτογραφίες με τις επιφανείς προσωπικότητες του τόπου που εμοστράρισεν – τους είχε όλους περιφερειάρχες, δημάρχους κ.λπ., ακριβώς αυτούς που ετοιμάζεται ο τοπικός λαός να πτύσει σιέλω μακρώ, αλλά μάλλον θα τους ξαναψηφίσει ελλείψει άλλων αποδεκτών πολιτικού  σιέλου. Τα αποσταλέντα όμως τη αιτήσει του που του εφάνησαν ίσως μη χρήσιμα οφείλει να τα γυρίσει πίσω διότι του εστάλησαν προς χρήσιν κι όχι προς κρίσιν.
            Ούτως εχόντων των πραγμάτωνο δημοσιογράφος κατέστη ανακόλουθος και δεν ετήρησε τα συμφωνηθέντα, ατύπως έστω.
            Επειδήαυτός μου ζήτησε κι όχιεγώ τα παραπάνω τα οποία του τα έστειλα δια λόγον σοβαρόν καιόχι χάριν παιδειάς.
            Επειδή κα5 ευ11,﷽﷽﷽ιμους και ως αχεθαστητως καταβληθετνβα ουμη αλλακαι για οτ διαφυγλετέστη πλουσιότερος κατά τας διατάξεις του Α.Κ. περί αδικαιολογ5 ευ11,﷽﷽﷽ιμους και ως αχεθαστητως καταβληθετνβα ουμη αλλακαι για οτ διαφυγλεήτου πλουτισμού.
            Επειδή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ου μην αλλά και για το διαφυγόν κέρδος της υποθέσεως5 ευ11,﷽﷽﷽ιμους και ως αχεθαστητως καταβληθετνβα ουμη αλλακαι για οτ διαφυγλε
            Τον καλώ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να μου επιστρέψει:
            1.Το βιβλίον μου «Σκαληνόν τρίγωνον της αμαρτίας»
            2. Το περιοδικό  «Παρέμβαση»
            3. 11, 5 ευρώ σε γραμματόσημα, τα έξοδα δηλονότι της αποστολής του φακέλου με τ’ ανωτέρω.
            4. 3, 45 ευρώ όσο στοιχίζει η εφημερίς, την οποία για πρώτη φορά στο βίο μου αγόρασα και τα οποία θα διανείμω ισομερώς στους επαίτες της πόλεως  που επιχωριάζουν μεταξύ Αγίου Νικολάου και του ξενοδοχείου Ερμιονίου. Το μόλις αναφερθέν α
υμη αλλακαι για οτ διαφυγλείτημα στηρίζεται στο ότι αγοράζων εφημερίδα μετά τα εντός ζελαα﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υπν  μετνος χήσιμα οφετίνης "πτεα﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υπν  μετνος χήσιμα οφερόεντα δώρα", υπέστην ηθικήν μείωσιν .

ΥΓ.1 Αν κανείς εκ των 465 φίλων αυτού τρόπου γνωρίζει τον κ. Γιάννην Φώσκολον του νεοελληνικού Εθνους μας, παρακαλώ ας του γνωστοποιήσει τα παραπάνω.

ΥΓ. 2  ...είχε κατορθώσει αν
υμη αλλακαι για οτ διαφυγλεόχι να πλουτίσει δια της εξασκ κατωθ﷽﷽﷽﷽ζεται να δικηγορλοσοφό τρσιε τα ανωτερω
υμη αλλακαι για οτ διαφυγλεήσεως του επαγγέλματός του, αλλά να γίνει οικονομικ κατωθ﷽﷽﷽﷽ζεται να δικηγορλοσοφό τρσιε τα ανωτερω
υμη αλλακαι για οτ διαφυγλεώς  ανεξάρτητος εις τρόπον ώστε να ζει τώρα ένα βίον μελέτης μόνον και φιλοσοφίας επί των εγκοσμίων, χωρίς να αναγκάζεται να δικηγορεί από ετών...»
            (Κ. Τσιτσελίκη συγγραφέως και δικηγόρου στην Κοζάνη του μεσοπολέμου  «Στην Αγρυπνία» από τη συλλογή διηγημάτων του «Μακεδονικές εικόνες» Αθήνα 1924)

Δεν υπάρχουν σχόλια: