Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Γιατί άραγε;            Είδα την αφίσα στους δρόμους και μου δημιουργήθηκαν κάποια ασήμαντα ερωτήματα τα οποία και παραθέτω:
            1. ΑΜΚΕ κάτι σαν το ΑΜΚΑ όλων μας, να μου θυμίζει.

            2. «¨ν/νος﷽﷽﷽﷽μΚΜΑ  τα οποδα της Ενσωης Ελκηνων Φυσικν εαι καο μοοριε να λαποδιεχυοΚων/ντίνος Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης». Δηλαδή του μέγα Κωνσταντίνου,  δηλ. πργμαα κ.λπ. ΨυχαγωγικρεσπερΧρωμίτης στην καταγωγή, του αμφισβητήθηκε της πόλεως η καταγωγική δόξα και λόξαΦκαι ﷽﷽﷽﷽﷽εης Ελκηνων Φυσικν εαι καο μοοριε να λαποδιεχυο; Πως λέμε αρβαν ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ιεςΑρβαν κάποια ερωτληωης Ελκηνων Φυσικν εαι καο μοοριε να λαποδιεχυοίτης, παλιοελλαδίτης ή και τσιαρτσιαμπίτης (τι φριχτή τοπολογία!).
         3. Εσπερίδα που θυμίζει τις παλιές χοροεσπερίδες τις οποίες δεν πρόλαβα αλλά άκουσα, δηλ. πργμαα κ.λπ. Ψυχαγωγικρεσπερ διάβασα κ.λπ. Ψυχαγωγικά και διασκεδαστικά  δηλ. πργμαα κ.λπ. Ψυχαγωγικρεσπερπερισσότερο τα ζητήματά τους
         4. Θέμα: «Γιατί άργησε να απελευθερωθεί η Κοζάνη;». Ελα ντε γιατί; Υπήρχε δυναη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽11. Κνσηε να θρεις το βραδυ και τνη πειασε ψιλιαττότητα να απελευθερωθεί νωρίτερα και δεν μας την έκαναν; Ερώτημα είναι το γιατί δεν μετείχε της επαναστάσεως του 1821, όπως και όλη γενικά η Μακεδονία, πλην Χαλκιδικής, Σερρών και Ναούσης; Παραφράζω τους ση﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽11. Κνσηε να θρεις το βραδυ και τνη πειασε ψιλιαττίχους του «Εντεκα»:
          «Κίνησε να ρθει το βράδυ
           την έπιασε ψιλή βρη﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽11. Κνσηε να θρεις το βραδυ και τνη πειασε ψιλιατοχή
          το Θεό παρακαλούσε
          να έρθουν οι νότιοι...»
Η Ελευθερία δηλαδή ήταν που κίνησε, αλλά τη βρήκε η βροαφας είναι εης Ελκηνων Φυσικν εαι καο μοοριε να λαποδιεχυοχή...
         5. Ομιλητές. Πλην του ερευνητού της Ακαδημίας οι άλλοι είναι παγκοσμίως, άρα και τοπικά, άγνωστοι, ως προς το ιστορικό τους είναι που μπορεί και να είναι σημαντικό κι ενδιαφέρον όμως. Θα δούμε.
         6. Αιγίδα: «Ενωση Ελλήνων Φυσικών». Χωρίς λόγια...
         7. Φωτογραφίες: Το Λαογραφικό Μουσείο και το Καμπαναριό. Οι αισθητικοί οικιστικοί μαϊδανοί κάθε τι που ορίζει και μυρίζει πόλη, μα εντελώς πόλη, της Κοζάνης.
 σημαντικό κι νεδιαφέρον Θα δούεης Ελκηνων Φυσικν εαι καο μοοριε να λαποδιεχυο

Δεν υπάρχουν σχόλια: