Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Σήμανε καλοκαίρι

Ιούνιος· πρόλογος βροχές πότισαν ψυχές και σώματα
Ιούλιος· κυρίως θέμα θέρος έρο(ω)ς τα εν όρει πανηγύρια
Αύγουστος· επίλογος με μελτέμια, Παναγιάς αρώματα
Σεπτέμβριος· επαναλήψεις ιερής ρουτίνας πατητήρια


Δεν υπάρχουν σχόλια: