Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Παρασκευή βράδυ Σάββατο πρωί

Ξεχύθηκαν οι επιτάφιοι νυκτός και ψαλτοθρήνων
ανά τας οδούς της ψυχής και χώθηκαν
στας ρύμας των παρακείμενων σωμάτων
Αυλάκια ηδυπαθούς φωτός ωρίμων κυριών μετά κεριών
και δεσποινίδων λαμπάδων.
Ορίζαν τοιουτοτρόπως την επικράτεια των σημείων
ήγουν: τον Αναβαλλόμενον, τον Κρύψαντα τον ήλιον
το έαρ το γλυκύ (μετά βροχής),
μετοχές, προσδιορισμοί επιθετικοί, μεθυσμένοι
θαρρείς, ανέμελοι εν όψει αυτού που έρχεται
και κήρυξαν πρωί πρωί Σαββάτου
μαζί με τη έπαρση της σημαίας στην πλατεία
το Ανάστα ο Θεός τελεσίδικα
το αμετάκλητο θα ανακοινωθεί μεσάνυχτα και κάτι
και θα ισχύει περίπου ένα χρόνο
σαν φορολογική ενημερότητα
δια την λήψιν ελέους, τρυφερότητας
μη και της όποιας αγάπης το μερίδιο μας αναλογεί

Δεν υπάρχουν σχόλια: