Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Η Εθνική μας 48ωρη


Εμπλεος πατριωτικών συναισθημάτων
(αν και ηττήθημεν 4-1 υπό της Κροατίας)
δια την έστω και ολιγόωρην πάτηξιν
στην γη των ελεύθερων αγωνιζομένων νεοελλήνων
(σε λίγο έρχεται και η κανονική εορτή της 17ης/11ου)
του νέου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη της φυλής μας
έψαχνα τυχαίως στη βιβλιοθήκη
και τότε ήταν που έπεσεν απ’ αυτήν
μικρόσωμη ως πλακέ πακέτο σιγάρων
- δεν καπνίζω είπαμε -
του κυρ’ Ντίνου Χριστιανόπουλου
«Η κάτω βόλτα»
την οποία και επήραμαν..

Δεν υπάρχουν σχόλια: