Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Στις 30 του βροχερού Αυγούστου

-->
«Ξημέρωνε· πίσω από μια βελανίδια και άπλωσα το χέρι σε κάτι χαμοκέρασα. Μόλις είχαν βγει. Αρχισα να μαζώνω. Εκεί με βρήκε η ριπή και με χαντάκωσε το χέρι. Ηταν από τους άλλους Ελληνες. Φώναζαν: Αέρα, τους φάγαμε, απάνω τους. Οπως κι εμείς....». Η αφήγηση. Γράμμος 1948.Αέρα, τυς φαγαμε, απανω τους. Οω κι εμε: Α
         Ο ποιητής Απόστολος Ζώτος  γιιλο 1949﷽Απδρέαςατουνω τους. Οπ κι εμε: Αράφει σε ένα ποίημά του με τιιλο 1949﷽Απδρέαςατουνω τους. Οπ κι εμε: Αίτλο «1949»

         « Εκεί που κάποτε γεννήθηκα

         κελαηδούσαν αηδόνια

         και πέθαναν οι τελευταίοι Ελεύθεροι Ελληνες...»

Το ανθολόγησε ο ποιητής Τάσος Πορφύρης οι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ζεω οχι τη σηερινη) Ταεξτθνιζεω οχι τη σηερινη) Τασις πορφστην ΑΥΓΗ (του κάποτε, διευκρινίζω όχι τη σημερινή).

         Δηλαδή όσοι Ελληνες όπως λχ. ο πατέρας πυς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αμυνα ςκικηνυνικη Εντισρα 9ελαβε κι πτυσηερινη) Τασις πορφμου που διηγείται τα παραπάνω (ήταν 1,5 χρόνο στην Εθνική Αντίσταση («μα")﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ψυ τότε πάντα , λέω) ημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πορφμας έφαγε η ψείρα") κι όταν δέναν αυτήν με τα «λουκάνικα» έλαβε πτυχίον αντιστασιακού από τον άλλοτε υφυπουργό αμύνης του Πασόκ μετά μεταλλίου παρακαλώ (που το έχω άραγε;) αργαε﷽﷽﷽﷽παρακαλβ ωπ -που χανταημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πορφ και μετά στον Ελληνικό στρατό  πολέμησε τους «τελευταίους Ελεύθερους Ελληνες», ήταν δηλονότι δούλος, σκλάβος κάτι τέτοιο τέλος πάντων;σα

﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽σα Λαιροπουλου μ το ποημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πΝιώθω ήδη άσχημα ότι  όχι ελεύθερος ούτε καν νεοφιλελεύθερος δεν δικαιούμαι να είμαι. Σιγότερα κυρ’ ποιητά που χάριν αυτών έζησες και ζεις τη ζωή και κότα σου)αντε ις ﷽ματικτη ζωημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πορφ (άντε την πνευματική εννοώ). )αντε ις ﷽ματικτη ζωημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πορφ

         Ο παραπάνω ανθολόγος ποιητής ανθολογήθηκε στην αυτή εφημερίδα (του τότε, λέω πάντα) από την Ελσα Λιαροπούλου με το ποίημα «Χαμοκέρασα»σα

﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽σα Λαιροπουλου μ το ποημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πορφ.

         «...Ποτάμια με καθαρά νερά δάση από βελανιδιέςμξσες τους Εκευερους Ελληνε

ο ποημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη) Τασις πορφ

         Με σκίουρους και πουλιά κι ανάμεσα στις φτέρες

ο ποημα Χαμοκεαλλη φυσηερινη)        Αγριοφράουλες αυτές που πιάναμε απαλά με τα δάχτυλα

         Να μην μας λιώσουν -θυμάσαι- και τις λέγαμε

                   Χαμοκέρασα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: