Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Δεν είναι Σταντάλ αλλά Στραβού

"Το Κόκκινο και το Μαύρο" πρωί λευκής Δευτέρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: