Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Αι βλαβεραί συνέπειαι εκ της Χιονο-πτώσεως

Μώλωψ εις άκρον αριστερού ποδός μοι επεφάνει εσχάτως
μέλαναν είχε την μορφήν πρήξιμον εισέτι ελεγχόμενον
ως γνήσιος νεοέλλην φώναξα: «Που ‘ναι, λοιπόν, το κράτος¨
το χιόνι της αυλής μου να μαζώξει το νυν και το ερχόμενον.

Το ίδιο φωνάζαν σιωπηλά και της Μόριας οι Μοιραίοι
ενώ 40 σβέρκοι κρατικοί τους έλεγαν «Είστε νοικοκυραίοι»

Δεν υπάρχουν σχόλια: