Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως

Ιωσήφ του μνήστορος γράφει το ημερολόγιο, αυτού του μεγάλου σιωπηλού και σκεπτικού της ιστορίας. Κιχ δεν έβγαλε για ό,τι βίωσε όταν ο Λόγος Σαρξ εγένετο. Στο Ευαγγέλιο της ημέρας μας πέρασαν γενεές 14 και..
( Η εικών από το ναό του οσίου Δαβίδ της Μονής Λοτόμου στα κάστρα της Θεσσαλονίκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: