Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Τσίχλες νοεμβριανές

Πρωινές νοεμβριανές ομίχλες
που πιάνουν τις καρδιές σαν τσίχλες

Δεν υπάρχουν σχόλια: