Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Αγία αδελφή Αγάθη

  Δεν γνώριζα την ύπαρξιν της αγίας μάρτυρος Αγάθης (251 ) που η εκκλησία την σήμερον τιμά τη μνήμη της.
         «...Διαλάμπουσα μεν, με ωραιότητα και αφθορίαν τον﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ο ο καλλο ψυχσώματος, και με κάλλος ψυχής γεμάτη δε ούσα, από πλούτον και σωματικά αγαθά... Ινα απαρνηθή την πίστην της δέρνουσιν αυτήν
υπερβολικώς και κόπτουσι το βυζί της, το οποίο έκαμεν υγιές ο Απόστολος Πέτρος φανείς εις αυτήν εν τη φυλακή. Επειτα σέρνουσιν αυτήν επάνω εις τούβλα, και με φωτίαν αυτήν κατακαίουσιν κ.λπ.» γράφει ο Συναξαριστής.
         Ομως γνωρίζω πως η «Αδελφή Αγάθη» είναι ένα μικρό βιβλίο –διήγημα (70 σελ.) εκδ. του 1939 στη Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου λογίου του μεσοπολέμου στην Κοζάνη. Γι αυτόν θα υπάρχει κι ένας εισηγητικός λόγος στο Συμπόσιον λογοτεχνίας που θα η ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ον ορισυ του Γ.Π.,Σαββλου παπακωνστνατιου λογλιου του μεσοπελεμου στην ΚΞοζναη. δια γίνει στις 26, 27, 28  Φεβρουα  η ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ον ορισυ του Γ.Π.,Σαββλου παπακωνστνατιου λογλιου του μεσοπελεμου στην ΚΞοζναη. δια ρίου εις την Κοζάνην, την «λογιότερην πόλιν της Δυτικής Μακεδονίας» κατά τον ορισμό Γ. Π. Σαββίδη, από την Περιφέρεια Δ.Μ. και το περιοδικό Παό﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽.Μ. και το περιοδικό Πλου παπακωνστνατιου λογλιου του μεσοπελεμου στην ΚΞοζναη. δια ρέμβαση.

                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια: