Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Ξέναι δημοσιεύσεις


Εις την βιτρίνα λίαν νεωτερισμών έλαβον θέση τώρα
οι "Ηδονο(α) βλεψίες" δίπλα στου Ελιοτ την "Ερημη χώρα"…Δεν υπάρχουν σχόλια: