Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Τυπώνεται...


1 Γεωργία Τριανταφυλλίδου Καλή μια φορά
2 Π.Β. Πάσχος Ξυνομηλιά ποίημα
3 Β.Π.Κ. Ενδόδημα και αποικιακά
9  Marko  Uolamo  5 ποιήματα μτφ. Σ. Σταμπουλού
12 Πρόδρ. Μάρκογλου Παράλληλες αναγνώσεις
19 Ευριπίδης Κλεόπας 8 ποιήματα πολιτικά
21 Αναστασία Γκίτση ex ημισείας ποίημα
22 Friedrich Schiller Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη
    μετφρ. ‘Αγγελος Παρθένης
24 César Cantoni 3 ποιήματα μτφρ. Γ. Κεντρωτής
25 Γ. Κεντρωτής Un esprit s’accroît sous l’écorce
de pierres ποίημα
26 Charles  Baudelaire Ο εξώστης ποίημα
μτφρ. Γ. Κεντρωτής
27Audre-Geraldine Lorde (1934-1992) 4 ποιήματα μτφρ. Αννα Κουστινούδη
30 Ν. Τριανταφυλλόπουλος  Ἐξαίσια κωπηλατικὰ καὶ ἁλιευτικὰ ἢ ἕνα ὁμηρικὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη
33 Αν. Παπαβασιλείου Στο κελλάρι του Θερμαϊκού
36 Θοδωρής Σαρηγκιόλης 2 ποιήματα
37 Ξανθή Κουτσογιάννη 5 ποιήματα
38 Βάσου  Ηλ. Βογιατζόγλου  O  έναγώνιος
   αγώνας της ύπαρξης στην ποίηση του Π.Β.Πάσχου 44 Γιωργής Αλεξάνδρου-Κορνηλίδης  6 μικρά πεζά
47 Γραμματική Κωνσταντίνου 2 ποιήματα
48 Γ. Φακορέλλης  5 ποιήματα
50 Ελένη Ηλιοπούλου- Ζαχαροπούλου 2 ποιήματα
52 Mirjam Michaelis Η ιστορία της Ανούσκας
απόδοση Βούλης Ζωγου
53 Aksinia Mihaylova Γένεσις ποίημα
μετάφραση: Μαρία Δούμπα
55 Μάριος-Κυπαρίσσης Μώρος Ποιήματα εξορίας αναζητούν τον ποιητή τους
65 Μ. Τσβετάγιεβα Πατρίδας νόστος ποίημα
67 Μιχάλη Πιτένη Η αυτοκριτική και το όραμα του Μήτσου Κασόλα
69 Αλεξάνδρα Μπακονίκα για τον Νίκο Κατσαλίδα
71 Αλεξ. Βαναργιώτης για  τον Γ. Πατίλη
75 Χαρά Νικολακοπούλου για την Ελένη Κοφτερού
79 Οδός βιβλίων, Πάροδος περιοδικών
80 Κ. Δεσποινιάδης επιστολή προς την “Π”

Εξώφυλλον Χειρ Σωτ. Σιουτζιούκη σε ζωγραφική Κ. Ντιό

Δεν υπάρχουν σχόλια: