Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Είναι εδώ χωρίς αιδώ...

"Ο Μέγας Παν δεν πέθανε. Ο Μέγας παν δεν πεθαίνει"
αλλά κι ο μικρός άνευ αυλού κι άνευ της φύσης την αιδώ
ανηρτήθη κι ομού με την ΕΝΟΔΙΑ θεότητα, ομορφαίνει
την Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης που είναι πλέον εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: