Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Εψές...


183
"Θραύσματα είμαστε, άπειρα ελάσματα του ευγενούς ανολοκλήρωτου" του Αντ. Κάλφα
Οι ομιλούντες  δια το εκ "Εκ πείρας έρωτος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: