Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Ποιητικής φιλοσοφίας πάρεργα

Από την ενιαύσια επίσκεψή μας, του μηνός Αυγούστου, χρόνια τώρα γίνεται, στο θερινόν διαμονητήριον στη Σιάτιστα, του ομοτίμου καθηγητού της Ιστορίας της φιλοσοφίας στο 
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ. Νικολάου Ψημμένου, δήλου ή κι αδήλου ποιητού εν των άμα, ως Νίκος Ποταμίτης...
Ελεγείον
Το λυγμό σου σμίγεις στο λυγμό μου
Κι οι στίχοι αρχίζουν να δακρύζουν

Στη φωτ. η φιλόστοργος σύζυγός του, αρίστη εις την θερινή μαγειρική-μαγευτική, κ. Μαλαματή φιλόλογος ε. α. και ο Κώστας Ντιός ζωγράφος, ας πούμε κορυφαίος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: