Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Τα εις ...ιζωνΑθως ορθρίζων
(ορίζων)
Νεφη αγίων προαυλίζων
Γλάρος κυμματοβυθίζων
Αφρός ο γυρίζων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: