Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Με δυσκολία...

Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την αρχαία
»Κύ[ρι]ε Ιησού Χριστέ». Ενα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω
.....................................................................................................
«Αυτό[ν]... Αλεξανδρέα»
1863 (γεν.) -1933 (θαν.)-1963 (Ν.Ε.) – 2013 (διάφορα...)
1969, 44 χρόνια πριν γυμνασιόπαις έκλεψα τη "Νέα Εστία" με το αφιέρωμα σ' αυτόν από το Κοινοτικό Γραφείο μαζί με μια 100δα άλλες Ν. Ε. τις οποίες οδηγούσαν στη κοινοτική χωματερή, τρόπος του λέγειν δηλαδή...

1 σχόλιο:

δημήτριος παν. μεντεσίδης είπε...

Κλοπή; Μα τι λέτε! πράξη εθνικής αντίστασης χαρακτηρίζεται η εν λόγω νομή και ακολούθως κατοχή και κυριότητα.