Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

28 Αυγ. Μνήμη Μωυσέως του Αιθίοπος, Διομήδους και Λεωνίδα Κύρκου

Ένας πολύτιμος άνθρωπος στα παλιά πολύτιμα βιβλία της Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 
κάποτε, λίγο πριν τη δύση της

Δεν υπάρχουν σχόλια: