Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Η συνέχεια...


Αυτό είναι 900 και χς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νν  που ταγρια. χτες της. Βιβλιοθηκης κυλριψς λειναι τ αβιβλιρόνων (Τετραβάγγελον δηλαδή οι ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται στις εκκλησίες στη διάρκεια του χρόνου) κι αυτός 5 και χς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽νν  που ταγρια. χτες της. Βιβλιοθηκης κυλριψς λειναι τ αβιβλιρόνων. Είναι το παλαιότερο χειρόγραφο της Δημοτικής  βιβλιοθήκης Κοζάνης κι αυτός ένας από τους νεότερους επισκέπτες. Βιβλιοθήκη κυρίως είναι τα βιβλία και το άλλο το υλικό τους και οι άνθρωποι που κινοο﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ι το αα  η καθμερνινητης. Βιβλιοθηκης κυλριψς λειναι τ αβιβλιύνται γύρω μέσα δίπλα απ' αυτά. Α, ναι και τα κτήρια που τα συμβατικά απέρχονται και τα καλύτερα έρχονται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: