Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Δεν είναι διαφήμιση


- Αλλά τι είναι;

1 σχόλιο:

δημήτριος παν. μεντεσίδης είπε...

Hölderlin … und wozu Dichter in dürftigen Zeiten? ''…και προς τι οι ποιητές σε στερημένους καιρούς;''