Εφημερεύουσες φαρμακείες
Μηδείς ανώνυμος υβριστής
εισίτω (επώνυμοι όμως γίνονται δεκτοί)


Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Της θαλάσσης καλύτερα φουσκωμένα τα λύματα...Κάθε πρωί, 10+15, ερχότανε στα Κόκκινα της θαλάσσης τα κύματα
και πλην της γοητείας των έφερον μαζί τους κάτι μυστήρια λύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: